Gå till huvudinnehåll

Vietnam

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen: Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thong

Antal år: (9+)3

Yrkesutbildning

Examen: Bằng Tốt nghiệp Trung Hoc Chuyen Nghiep

Antal år: (9+)3

Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Có Số, diplom efter 9 års skolutbildning, ger inte grundläggande behörighet.

Dokumentation

(from 2004-) Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thong

(2000-2003) Bằng Trung học Phổ thông

(1996-1999) Bắng Tú tài, Phổ thông Trung học

(1992-1995) Bằng Tốt nghiệp Phổ thông Trung học

och till samtliga diplom krävs årskursbetyg år 10-12: Học Bà (Trung Hoc Pho Thong)

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

Betyg 5

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
matematik 1b matematik från yrkesinriktad linje 
  2a matematik från samhällsvetenskaplig linje 
  3c matematik från naturvetenskaplig linje 
  5 matematik från naturvetenskaplig linje med matematik som tillval 
fysik 1a om ämnet har lästs minst 2 gymnasieår 
naturkunskap 2 om två av ämnena fysik, kemi eller biologi två år av tre från samtliga linjer 
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämnen i slutbetyget 
historia 1b historia från naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig linje 
språk 7 undervisningsspråk
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyget 
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 0-10

Nmax 10

Nmin 5

Förklaring av betygsskala

Omräkningsvärde

Betyg

Översättning

9-10 Gioi Excellent
7-8 Kha Good
5-6 Trung Binh Pass
0-4 Kem Fail

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till vårterminen 2020

Räkna medelvärde på alla betygssatta ämnen tre sista åren.

T.o.m. antagning till höstterminen 2019

Använd det uträknade betygsmedelvärdet från sista årskursen. Betygsmedelvärdet (The average score/ DTB Điểm trung bình) står oftast utskrivet längst ner på årkursbetyget över de sammanräknade betygen, tredje kolumnen från vänster (Whole year/Full course/ CN).

Om färdigtuträknat betygsmedelvärde saknas, beräkna genom att addera och dela betyg från sista årskursen, betyg i idrott räknas ej med.

Miniordlista

Anh

Engelska

Bac giao duc pho thong Grundskoleutbildning
Bang Diplom
Bang tot ngieph dai hoc Universitetsdiplom
Bang tot ngieph pho thong trung hoc Gymnasiebetyg
Bang Tu tai (II) Gymnasiebetyg
Cao dang Fackskola
Chung Chi Yrkes certificat
Chung nhan Certificat
Hai Två
Hoc vien Institut
Hoa Kemi
Hoa sinh Biokemi
Ky thuat Teknisk
Ly Fysik
Nghe Teknisk/yrkesinriktad
Ngaoai nu Främmande språk
Sinh Biologi
So Algebra
Su Historia
The du, the Thao Sport och gymnastik
Tót nghiep Examen, examineras
Toan Matematik
Trung Medel
Trung binh Medel/average
Trung hoc Gymnasienivå
Van Vietnamesisk Litteratur

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Avslutad gymnasieutbildning och inträdesprov.