Gå till huvudinnehåll

Zimbabwe

Behörighetsgivande utbildning

Gymnasieskola

Examen fr.o.m. 2003: Zimbabwe General Certificate of Education at Advanced Level (från 2003) tillsammans med Zimbabwe General Certificate of Education at Ordinary Level (från 2000)

Examen t.o.m. 2002: General Certificate of Education (GCE) Advanced Level (tom 2002) tillsammans med General Certificate of Education (GCE) Ordinary (tom 1999)

Examen: Cambridge Higher School Certificate (HSC) tillsammans med Cambridge School Certificate (CSC) 

Antal år: (7+4+)2

Grundläggande behörighet: Ordinary och Advanced level minst 5 olika ämnen därav minst 2 på Advanced level.

Dokumentation

General Certificate of Education (GCE) Ordinary and Advanced level minst 5 olika ämnen därav minst 2 på Advanced level.

Andra betygsdokument förekommer

Behörighetsgivande kurser

Betygskrav/Godkänt betyg

GCE A level/GCE 0 level/HSC betyg E
CSC betyg 8

Ämne Gy11/Vux12 Ämne/nivå/omfattning
engelska 6 GCE O level/CSC 
matematik 2a GCE O level/CSC 
  5 GCE A level/HSC 
fysik 2 GCE A level/HSC 
kemi 2 GCE A level/HSC 
biologi 2 GCE A level/HSC 
naturkunskap 2 Integrated science eller 2 av ämnena fysik, kemi, biologi på GCE O level/CSC
samhällskunskap 1b samhällskunskapsliknande ämne/n på GCE O level/CSC 
historia 1b GCE O level/CSC 
språk 3 GCE O level/CSC 
  4 GCE A level/HSC 
idrott och hälsa 1 om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyg
  2 Se riktlinjer under avsnitt särskild behörighet

Landets betygssystem

Betygsskala 

Nmax 10

Nmin 6

Omvandlingstabell för GCE A level/HSC

Betyg

Omräkningsvärde

A 10
B principal pass 9
C 8
D 7
E 6
O subsidiary pass 0
F/H fail 0

Omvandlingstabell för GCE O level

Betyg

Omräkningsvärde

A 10
B 9
C 8
D 7
E 6

Omvandlingstabell för CSC

Betyg

Omräkningsvärde

1 very good 10
2 10
3 credit 10
4 8
5 8
6 8
7 pass 6
8 6
9 fail 0

Beräkning av betygsmedelvärde

Fr.o.m. antagning till höstterminen 2019

Omvandla bokstavsbetygen med hjälp av omvandlingstabellerna. Räkna medelvärde på samtliga examensämnen.

T.o.m. antagning till vårterminen 2019

Betygen i A levels ges vikten 2. Observera att viktningen av A levels påverkar antalet ämnen som betygssumman skall divideras med. Vid betygsuträkningen skall 2 A levels och 3 O levels räknas som 7 ämnen.

Använd omräkningsvärdet vid tillämpning av formeln.

Inträdeskrav till högre utbildning i landet

Cambridge Higher School Certificate (HSC)/General Certificate of Education (GCE) Advanced Level två eller tre ämnen.