Gå till huvudinnehåll

Behörighet i svenska

Behörighet i svenska för sökande med utländska gymnasiebetyg

För grundläggande behörighet krävs förutom en avslutad utländsk gymnasieutbildning kunskaper i svenska som framgår av Universitets- och högskolerådets föreskrifter för behörighet och urval (UHRFS 2013:1).

Kunskaper i svenska

4 § Den som har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha lägst betyget E i de gymnasiala kurserna Svenska eller Svenska som andraspråk kurs 1, 2 och 3, eller motsvarande kunskaper. Bestämmelser om den som har finska som modersmål finns i 7 kap. 6 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100). Den som har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska och som före den 1 juli 2013 har lägst betyget G i de gymnasiala kurserna Svenska A och B eller Svenska som andraspråk A och B eller motsvarande kunskaper uppfyller kraven i svenska för grundläggande behörighet.

Tillämpningsbeslut

Bedömningshandboksgruppen har fattat följande tillämpningsbeslut angående grundläggande behörighet i svenska:

Om godkänt betyg (E) finns i gymnasiekursen Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 krävs inte uppvisande av kurserna Svenska 1 och 2 eller Svenska som andraspråk 1 och 2. Om godkänt betyg (G) i gymnasiekursen Svenska kurs B (utfärdad före 2013-07-01) eller Svenska som andraspråk kurs B (utfärdad före 2013-07-01) krävs inte uppvisande av kursen Svenska kurs A eller Svenska som andraspråk kurs A. (Bedömningshandboksgruppen 2012-08-29)