Gå till huvudinnehåll

Äldre kurser och test i svenska

Äldre kurser och test på lägre nivå som ger grundläggande behörighet i svenska enligt övergångsregler. Kurserna/testen motsvarar inte Svenska 3 eller Svenska B.

Kurser

  • Svenska åk 2 med lägst bet 3 i vardera svenska språket och litteraturkunskap och språklig orientering (krav på lägst betyg 3 gäller inte om svenska ingår i avgångsbetyg från svensk gymnasieskola
  • Svenska etapp 2 med lägst bet 3 i vardera svenskaspråket och litteraturkunskap och språklig orientering (krav på lägst betyg 3 gäller inte om svenska ingår i avgångsbetyg från komvux)

Test

  • Socialstyrelsens språkprov för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal, provet upphörde 041231
  • Yrkesförberedande kurs i svenska för utländska veterinärer, provet upphörde 041231

Test som upphörde på 1990-talet

  • Preparandutbildning i svenska med godkänt resultat (Stockholms universitet)
  • Rikstest, testet har upphört
  • Swedish Language Test for Academic Purposes (SLTAP)