Gå till huvudinnehåll

Göteborgs Universitet

  • SW1203 (fr o m vt 13), Svenska som främmande språk, behörighetsgivande kurs, 30 hp ger behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 3

  • SW1203 Svenska som främmande språk, behörighetsgivande kurs, 30 hp. Fr o m HT2012

  • SW1202 Svenska som främmande språk, behörighetsgivande kurs, 30 hp, ht2011- vt2012

  • SW1201 Behörighetsgivande kurs i svenska, 30 hp, ht2007-vt2011, kursen ger även behörighet i Samhällskunskap kurs A

  • SW1702 Behörighetstivande kurs i svenska för nyanlända, 60 hp, ht2018

  • SV1900 Swedish for beginners Semester 1, 20 poäng och SV2000, Svenska för nybörjare termin 2, 20 poäng, Termin 2 avslutas med ”Behörighetsprov i svenska” motsvarar Tisus. Ger också behörighet i Samhällskunskap kurs A. -2007 

  • Prov i svenska för utländsk vårdpersonal (fr.o.m. 2004-07-01 tom vt 2010)

  • Prov i svenska för utländska veterinärer (fr.o.m. 2005-01-01 tom ht 2011)

Senast uppdaterad 12 januari 2017