Gå till huvudinnehåll

Högskolan i Borås

Kurs

  • Från VT2021 ges C0IA01 "Högskoleförberedande kurs för internationella akademiker". Avslutad godkänd utbildning på sammanlagt 60 hp ger behörighet motsvarande Svenska 1, 2, 3 och Samhällskunskap 1b. Kursen ersätter kurs C0IA00.
  • Från HT2016 ges C0IA00 "Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp".
    Avslutad godkänd utbildning på sammanlagt 60 hp ger motsvarande behörighet i Svenska som andraspråk 1, 2, 3 och Samhällskunskap 1b
  • 10IA10 "Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv; grundkurs 1-30 hp", 10IA20 "Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv; fortsättningskurs 31-60 hp".
    Grundkursen och fortsättningskursen är delar av Invandrarakademin 60 hp (2 x 30, registrerade HT2012-VT2016). Avslutad godkänd utbildning på sammanlagt 60 hp ger motsvarande behörighet i Svenska som andraspråk 1, 2, 3 och Samhällskunskap 1b
  • Utbildning i svenska som andraspråk inom Korta vägen för utländska akademiker (KOVA). Avslutat godkänt språktest (särskilt intyg) ger behörighet motsvarande Svenska som andraspråk kurs 1, 2 och 3. På intyget framgår vilken nivå i svenska som sökande prövats för.
  • Kurs Svenska som andraspråk för utländska akademiker med inriktning mot samhälle och arbetsliv, 60hp, ger behörighet motsvarande Svenska kurs B och Samhällskunskap kurs A