Gå till huvudinnehåll

Behörig genom undantag

Sökande som inte har slutfört sin utländska gymnasieutbildning kan under vissa förutsättningar få undantag för kravet på avslutad gymnasieutbildning. 

Se vidare i avsnittet Oavslutad gymnasieutbildning

Sökande som har en avslutad 12-årig gymnasieutbildning utan erkänd ackreditering kan under vissa förutsättningar få undantag för kravet på erkänd gymnasieutbildning. 

Se vidare i avsnittet  Utbildning utanför ordinarie utbildningsstruktur