Gå till huvudinnehåll

Oavslutad gymnasieutbildning

Oavslutad gymnasieutbildning

Sökande som har en oavslutad utländsk tillträdesgivande gymnasieutbildning kan i vissa fall efter kompletteringsstudier vid svensk gymnasieskola/gymnasial vuxenutbildning medges undantag från kravet på en avslutad gymnasieutbildning för grundläggande behörighet.

Kompletteringsmöjligheten gäller för den som har en utländsk gymnasieutbildning som nominellt är 12 år. Beroende på utbildningssystem får antingen sista året i gymnasieutbildningen (år 12) saknas eller slutexamen saknas.

Möjligheten att komplettera en oavslutad utländsk gymnasieutbildning med 800 poäng gäller inte när sökande uppfyller grundläggande behörighet på annat sätt, till exempel genom slutbetyg eller folkhögskolestudier.

Om kompletteringsstudierna ägt rum på folkhögskola kan universitet och högskola besluta om kurserna ska kompensera det utländska saknade studieåret.

Sökande som endast saknar delar av examen alternativt mindre än ett år av utbildningen bör hanteras av U/H för bedömning av reell kompetens.

Sökande som saknar år 12 och examen samt sökande som har oavslutad 10- eller 11-årig utbildning bör hänvisas till komvux för information om kompletteringsmöjligheter.

Komplettering med 800 gymnasiepoäng

För att undantag ska medges måste 800 poäng (enligt tabell) läsas in på komvux samt Matematik kurs A/Matematik 1a, 1b eller 1c, Svenska kurs A+B/Svenska 1+2+3 och Engelska kurs A/Engelska 5+6. Behörighetskravet i Matematik kurs A/Matematik 1a, 1b eller 1c gäller oavsett det utländska betygets datering, övergångsregel finns inte. Observera att i vissa fall kan det oavslutade betyget innehålla motsvarandekurs Matematik kurs A/Matematik 1a, 1b eller 1c. De högre kraven i svenska och engelska påverkar inte regeln om att läsa 800 poäng enligt ovan (tillämpningsbeslut Bedömningshandboksgruppen den 29 augusti 2012).

Vid beviljat undantag från grundläggande behörighet genom oavslutad gymnasieutbildning och studier vid gymnasial vuxenutbildning räknas inte poängen för Svenska kurs A+B/Svenska 1+2+3, Engelska kurs A/Engelska 5+6 och Matematik kurs A/Matematik 1a, 1b eller 1c in i de 800 poängen. Kurserna från gymnasial vuxenutbildning ska uppnå summan 800 poäng enligt fastställd tabell, se Tabell över kompletteringskurser. Observera att komvuxkurser i det språk som är modersmål/undervisningsspråk i den oavslutade gymnasieutbildningen inte får ingå i de 800 poängen.

Meritvärdering

Manuell kontroll av att 800 poäng (förutom svenska, engelska och matematik) finns registrerade i NyA måste göras innan ett schablonvärde registreras i NyA. Det oavslutade betygets avgångsdatum ska registreras. För meritvärdering se avsnitt Meritvärdering.