Gå till huvudinnehåll

Utbildning utanför ordinarie utbildningsstruktur

Internationell gymnasieutbildning utan erkänd ackreditering

Det förekommer gymnasieutbildningar som genomförs i ett land men som följer ett annat utbildningssystem. Det här kan kallas för utbildning utanför ordinarie utbildningsstruktur. 

Gemensamt för skolor med utbildning utanför ordinarie utbildningsstruktur är att de har landets tillåtelse att bedriva verksamhet. Flera skolor ger både landets nationella utbildningssystem parallellt med ett eget system. Det egna systemet kan vara baserat på olika utbildningssystem. Vanligt är att benämna klasserna med annat utbildningssystem än det nationella, med till exempel ”Foreign Program” eller “American system”. Ofta är klasserna till för elever som inte har landets modersmål. I vissa länder är den som läser enligt ”Foreign Program” inte behörig till universitet i landet. 

När gymnasieutbildningen inte fullt ut examineras enligt det utbildningsystem skolan undervisar efter, eller om kvalitetssäkring från behörig myndighet eller organisation inte kan säkerställas, utfärdar UHR inte något Utlåtande över utbildningen.

Behörighet

Sökande som har avslutat en 12-årig gymnasieutbildning utanför ordinarie utbildningsstruktur kan ges möjlighet att komplettera på komvux med 800 poäng enligt samma princip som gäller för oavslutad gymnasieutbildning.

Sökande kan också vända sig till universitet eller högskola för bedömning av reell kompetens.

För att undantag ska medges måste 800 poäng (se Tabell över kompletteringskurser) läsas in på komvux samt Matematik kurs A/Matematik 1a, 1b eller 1c, Svenska kurs A+B/Svenska 1+2+3 och Engelska kurs A/Engelska 5+6. Behörighetskravet i Matematik kurs A/Matematik 1a, 1b eller 1c gäller oavsett det utländska betygets datering, övergångsregel finns inte.

Meritvärdering

Vid beviljat undantag räknas inte poängen för Svenska kurs A+B/Svenska 1+2+3, Engelska kurs A/Engelska 5+6 och Matematik kurs A/Matematik 1a, 1b eller 1c in i de 800 poängen. 

Se vidare under avsnitt Meritvärdering.