Gå till huvudinnehåll

Grundläggande behörighet

Utländsk gymnasieutbildning

Grundläggande behörighet regleras i Högskoleförordningen (1993:100) och Universitets- och högskolerådets föreskrifter UHRFS 2013:1(pdf)2014:1(pdf) och 2020:3 (pdf):

Utländsk utbildning

3 § Den som har gått igenom en utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande har grundläggande behörighet om utbildningen ger behörighet att bedriva högskolestudier eller motsvarande studier i det landet. Dessutom krävs lägst betyget E i de gymnasiala kurserna Engelska 5 och 6 samt Matematik 1 a, b eller c, eller motsvarande kunskaper.

Grundläggande behörighet har också den som har gått igenom en utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande om utbildningen ger behörighet att bedriva högskolestudier eller motsvarande studier i det landet och före den 1 juli 2013 inom svensk gymnasial utbildning har fått lägst betyget G i kurserna Matematik A eller motsvarande kunskaper samt Engelska A eller motsvarande kunskaper enligt äldre ämnesplaner. Den som före den 1 juli 2013 bedömts uppfylla kraven för grundläggande behörighet vid antagning till högskoleutbildning eller genom ett bedömningsutlåtande från Verket för högskoleservice eller Universitets- och högskolerådet uppfyller också kraven för grundläggande behörighet.

Kunskaper i svenska

4 § Den som har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha lägst betyget E i de gymnasiala kurserna Svenska eller Svenska som andraspråk kurs 1, 2 och 3, eller motsvarande kunskaper. Bestämmelser om den som har finska som modersmål finns i 7 kap. 6 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100). Den som har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska och som före den 1 juli 2013 har lägst betyget G i de gymnasiala kurserna Svenska A och B eller Svenska som andraspråk A och B eller motsvarande kunskaper uppfyller kraven i svenska för grundläggande behörighet.

Tillämpningsbeslut

Bedömningshandboksgruppen har fattat tillämpningsbeslut angående grundläggande behörighet:

Svenska

Om godkänt betyg (E) finns i gymnasiekursen Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 krävs inte uppvisande av kurserna Svenska 1 och 2 eller Svenska som andraspråk 1 och 2. Om godkänt betyg (G) i gymnasiekursen Svenska kurs B (utfärdad före 2013-07-01) eller Svenska som andraspråk kurs B (utfärdad före 2013-07-01) krävs inte uppvisande av kursen Svenska kurs A eller Svenska som andraspråk kurs A. (Bedömningshandboksgruppen 2012-08-29)

Engelska

Om godkänt betyg (E) finns i gymnasiekursen Engelska 6 krävs inte uppvisande av kursen Engelska 5. (Bedömningshandboksgruppen 2012-08-29) Om godkänt betyg (E) finns i gymnasiekursen Engelska 7 krävs inte uppvisande av kurserna Engelska 5 och Engelska 6. (Bedömningshandboksgruppen 2014-01-29)

Matematik

Kravet i Matematik A/1 a, b, c för grundläggande behörighet ska tillämpas för utländskt gymnasiebetyg med avgångsdatum 2010-01-01 och senare. (Bedömningshandboksgruppen 2009-03-12)

Nordiska gymnasiebetyg

Bedömningshandboksgruppen tolkar den Nordiska överenskommelsen och Högskoleförordningen 7 kap. 5§ punkt 4, att sökande med avslutad nordisk gymnasieutbildning undantas från kravet i Matematik A/1 a, b, c.

Ändrad registrering 2013-07-01

Motsvarandebedömningar från utländskt gymnasiebetyg

I och med att HSVFS 2012:6 trädde ikraft är det höjda krav för svenska och engelska. Motsvarandebedömningar från och med 2013-07-01 ska registreras i Gy11/Vux12 kurser. I antagning till universitet/högskolor gör UHR/VO enligt följande:

Om anmälan är inkommen och kompletterad med fullständig dokumentation senast 2013-06-30 registreras motsvarandebedömningar från utländska gymnasiebetyg som Gy2000-kurser. För anmälningar och kompletterande handlingar inkomna från och med 2013-07-01 registreras motsvarandebedömningar från utländska gymnasiebetyg som Gy11/Vux12-kurser.

Det innebär för en sökande att Engelska, kurs A ger grundläggande behörighet i engelska före 1 juli 2013 enligt övergångsregler. Engelska 5 ger inte grundläggande behörighet i engelska.

Motsvarandebedömningar från tester

Motsvarandebedömningar baserade på test inkomna senast 2013-06-30 registreras som Gy2000-kurser. Motsvarandebedömningar baserade på test inkomna från och med 2013-07-01 registreras som Gy11/Vux12-kurser. Detta avser såväl tester i engelska som i svenska.