Gå till huvudinnehåll

Särskild behörighet

Inledning

Den särskilda behörigheten redovisas på respektive landblad. Vid bedömning av motsvarandekurs krävs att betyget lägst godkänd är uppfyllt.

På respektive landblad finns tabellen Behörighetsgivande kurser. Där anges hur de olika ämnena i den utländska gymnasieutbildningen kan bedömas som motsvarande svenska gymnasiekurser. Utgångspunkten för vilka kurser som motsvarandebedöms är de så kallade områdesbehörigheterna som fastställs i Universitets- och högskolerådets föreskrifter. Det betyder att det endast är ämnen som kan krävas för särskild behörighet som finns uppställda på respektive landblad.

Om inte samtliga nivåer i ett ämne finns redovisade på landbladet kan det bero på att det de nationella kursplanerna i landet är utformade som ett övergripande ramverk. Det innebär att de inte alltid är tillräckligt detaljerade för en fullständig jämförelse med de svenska gymnasiekurserna. De motsvarandebedömningar av kurser som redovisas på landbladen är en standardbedömning, alltså vår gemensamma överenskommelse om vad vi minst kan ge från den utländska gymnasieutbildningen. Vid tillgång till kurs- och timplan kan individuella bedömningar göras.

Yrkesutbildning 

Innehållet i kurser/ämnen i en yrkesutbildning skiljer sig ofta åt från studieförberedande utbildning. Även om ett ämne finns i betyget kan väsentliga moment saknas för att uppfylla kraven för motsvarandebedömning. Läs mer under avsnittet Särskild behörighet från yrkesutbildning.

Betygskrav

Under rubriken Behörighetsgivande kurser finns det angivet betygskrav, det vill säga vilket betyg som krävs för att motsvarandebedömning i ämnet ska kunna göras.

Särskild behörighet från akademiska meriter

Särskild behörighet i gymnasieämnen baserat på akademiska meriter bedöms alltid av respektive lärosäte, undantag för vissa länder finns. Före juni 2011 utfärdade VHS preliminära bedömningar med särskild behörighet baserat på akademiska meriter. (Beslut tagna i Bedömningshandboksgruppen 2011-06-14 och 2012-03-26.)