Gå till huvudinnehåll

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1

Om ämnet gymnastik/idrott finns i det utländska gymnasiebetyget ges behörighet motsvarande Idrott och hälsa 1.

Idrott och hälsa 2

För sökande med gymnasieutbildning från de nordiska länderna, se respektive landblad.  Idrott och hälsa 2 kan uppfyllas på andra sätt, till exempel genom följande två generella riktlinjer som Bedömningshandboksgruppen fattade beslut om 2015-05-20:

Sökande med gymnasieutbildning som har profil/inriktning mot idrott ges behörighet motsvarande Idrott och hälsa 2.

Sökande med gymnasieutbildning som har läst ämnet idrott under minst 3 år samt ämne/n inom hälso- och friskvårdsområdet ges behörighet motsvarande Idrott och hälsa 2.

Universitet/högskolor som har krav på Idrott och hälsa 2 kan ge sökande besked om hur kravet kan uppfyllas på annat sätt.