Gå till huvudinnehåll

Matematik

Matematik är oftast ett obligatoriskt ämne i studieförberedande gymnasieutbildning. Ämnet kan saknas inom vissa yrkesutbildningar eller konstnärliga utbildningar. På respektive landblad anges vad som krävs från länder för behörighet på olika nivåer. Variation mellan skolor och inriktningar i landet kan finnas. I vissa fall kan sökande behöva komplettera med kursplaner för att högre behörighet ska kunna bedömas.

Matematik 1b

Kravet för grundläggande behörighet ändrades för sökande med svenskt slutbetyg utfärdat 2010 och senare. Detta fick tillföljd att för sökande med utländskt gymnasiebetyg utfärdat 2010 och senare infördes krav på Matematik A. Eftersom Matematik A tillkom utfördes en övergripande lösning för att föra in kursen på varje landblad. Lösningen bestod i att ta fram ett antal modeller beroende på den utländska utbildningens struktur. När övergången till Gy11 skedde fördes dessa modeller in i tabellen för Behörighetsgivande kurser och texten ändrades ytterligare något för att passa in i den tabellen.

Lågt betyg

Vid bedömning av särskild behörighet krävs godkänt betyg.

När det gäller bedömning av behörighet i matematik kan en sökande som har lägre betyg i ämnet men har läst på hög nivå ändå få viss behörighet i matematik.

Den som skulle ha fått behörighet motsvarande Matematik 3, 4 eller 5 ges behörighet motsvarande Matematik 2 om betyget är lägre än kravet för godkänt.

Den som skulle ha fått behörighet motsvarande Matematik 2 ges Matematik 1 om betyget är lägre än kravet för godkänt.