Gå till huvudinnehåll

Naturkunskap

Behörighet i Naturkunskap 2 kan styrkas på olika sätt.  Dels genom att ämnet naturkunskap lästs i tillräcklig omfattning och dels genom att sökande har minst två av ämnena fysik, kemi och/eller biologi under två av de tre sista åren eller de två sista åren om utbildningen är elvaårig. Anledningen till att det endast krävs två av de tre ämnena kemi, fysik, biologi är att det tredje ämnet finns i tidigare årskurs. Detta framgår inte alltid av slutbetyget. Ämnena kan också finnas med under andra ämnesbeteckningar.

Ovanstående gäller inte för yrkesutbildningar.

Vanligen redovisas på respektive landblad vad som kan ge Naturkunskap 2. Om det inte finns redovisat på landbladet får den sökande visa kurs- och timplan för bedömning av behörighet.