Gå till huvudinnehåll

Språk

Moderna språk 3

Moderna språk 3 är det första främmande språket om inte engelska är det första främmande språket. Normalt sett bör språket vara läst i samtliga tre gymnasieår för att motsvara moderna språk 3.

Moderna språk 4

Moderna språk 4 ingår inte i någon områdesbehörighet till skillnad från moderna språk 3. Den som påbörjat språket i grundskolan och fortsätter läsa detta språk på gymnasiet kan nå upp till motsvarande moderna språk 4.

Moderna språk 7

Moderna språk 7 ges för det språk som undervisningen bedrivits på och som även kan vara modersmål. Språket ska ha lästs som ämne med betyg för att motsvarandebedömning ska göras. Den som har motsvarande moderna språk 7 uppfyller också behörighet i underliggande nivåer.

Observera att bedömning av modersmål från utländska gymnasieutbildningar alltid görs mot moderna språk och ska inte förväxlas med de svenska gymnasiekurserna i modersmål.