Gå till huvudinnehåll

Svenska

För information om behörighet i svenska genom gymnasium/komvux eller förberedande kurser i Sverige, se avsnittet Behörighet i Svenska.

Behörighet i svenska från utländsk gymnasieutbildning är inte vanligt förekommande. De länder som berörs har svenska angivet under Behörighetsgivande kurser. För de nordiska länderna finns ett särskilt avsnitt om behörighet i svenska på respektive landblad.

Behörighet i svenska från akademiska meriter omfattas inte av generella regler. Varje universitet beslutar om behörighet i dessa fall.