Gå till huvudinnehåll

Yrkesutbildning

Yrkesutbildning på gymnasienivå som ger tillträde till högre utbildning i utbildningslandet ger tillträde även i Sverige. Med högre utbildning menas sådan utbildning som räknas som universitets- och högskolutbildning i Sverige. Till skillnad från Sverige har en del länder en striktare uppdelning mellan professioninriktad utbildning och akademisk utbildning. Vid bedömning av yrkesutbildning måste därför skillnaderna i utbildningsstrukturen mellan Sverige och utbildningslandet vägas in.

Av respektive landblad framgår oftast de vanligast förekommande yrkesutbildningarna som ger tillträde till högre utbildning. Det kan förekomma ytterligare yrkesutbildningar som inte nämns på landbladet men som ger tillträde till högre utbildning.

För information om bedömning av särskild behörighet läs mer under avsnittet Särskild behörighet från yrkesutbildning.

I många länder finns också yrkesutbildning på gymnasienivå som inte ger tillträde till högre utbildning.