Gå till huvudinnehåll

Länkar till regelverk

Bedömning av utländsk gymnasieutbildning styrs av regelverk på olika nivåer. Regelverket omfattar svenska lagar, förordningar och föreskrifter men även internationella avtal och överenskommelser.

Nedan finns länkar till de viktigaste övergripande regelverken.

I avsnitten Behörighet och Meritvärdering finns mer detaljerade beskrivningar över tillträde till universitets- och högskolestudier på grundnivå.