Gå till huvudinnehåll

Meritvärdering

I riktlinjerna för respektive land beskrivs hur medelvärdet från det utländska gymnasiebetyget räknas fram.

Ändrad meritvärdering för vissa utländska gymnasiebetyg

Med början hösten 2018 införs förändringar av hur betygsmedelvärdet räknas fram för vissa utländska gymnasiebetyg. Uträkningen av betygsmedelvärdet blir tydligare, enklare och mer likvärdig mellan länder och utbildningssystem.

SUHF:s nationella bedömningsgrupp för antagning, NBA, fattade beslut om förändrade metoder för meritvärdering av utländska gymnasiebetyg den 16 februari 2018. Bakgrunden till beslutet är den översyn över hur betygsmedelvärdet räknas fram för gymnasiebetyg från olika länder och utbildningssystem som Enheten för bedömning av gymnasieutbildning vid UHR genomförde under 2015–2016. Översynen ledde fram till enhetliga metoder för beräkning av betygsmedelvärde så att gymnasiebetyg med liknande dokumentation och från liknande utbildningssystem meritvärderas på samma sätt.

Förändringarna innebär att alla utländska gymnasiebetyg, som inte redan har ett framräknat värde angivet i betyget, ska meritvärderas enligt en av tre huvudmetoder. Ungefär 100 utbildningssystem i drygt 90 länder berörs av ändringen. Övriga länder i Bedömningshandboken påverkas inte.

Införande på UHR:s utlåtanden över gymnasieutbildning

UHR kommer att utfärda utlåtanden över utländsk gymnasieutbildning med den ändrade meritvärderingen från och med 1 november 2018. Detta gäller för alla de länder som berörs av ändrad meritvärdering.

Införande i antagningsprocessen

För den som söker utbildning har UHR beslutat att genomföra ändrad meritvärdering i tre steg.   Sökande med gymnasiebetyg från de första länderna som berörs av förändringen får sina betygsmedelvärden beräknade enligt den nya metoden till antagningen inför vårterminen 2019.  Ändringar införs sedan stegvis för övriga länder som berörs av ändringen t.o.m. antagningen inför vårterminen 2020. Det framgår på respektive landblad när förändringen gäller.

Omräkning av utländska gymnasiebetyg

UHR:s föreskrifter om grundläggande behörighet och urval reglerar omräkning av utländska gymnasiebetyg till den svenska betygsskalan.