Gå till huvudinnehåll

EB examen med avgångsår från och med 1 januari 2014

Den som har avslutat sin EB examen efter 1 januari 2014 tilldelas meritpoäng för engelska, matematik och moderna språk. För sökande med den svenska gymnasieexamen från Gy11 ges inte meritpoäng för så kallade områdeskurser därför ges heller inte något schablontillägg för EB examen avslutad från och med 1 januari 2014.

Den som har avslutat sin EB examen efter 1 januari 2014 kan komplettera med kurser från svensk gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning för behörighet, för att höja meritvärdet eller för att tillgodoräkna meritpoäng. En sådan komplettering påverkar meritvärde och urvalsgruppsplacering. Se UHRFS 2014:1 bilaga 2 för information om vilka kompletteringar som kan räknas med och på vilket sätt de räknas.

För uträkning av meritvärde efter komplettering används en separat formel, se UHRFS 2016:5, bilaga 5 punkt 3a.

Senast uppdaterad 12 januari 2017