Gå till huvudinnehåll

EB examen med avgångsår till och med 31 december 2013

Den som har avslutat sin EB examen till och med 31 december 2013 tilldelas meritpoäng för engelska, matematik och moderna språk samt ges en schablon istället för områdeskurser.

Den som har avslutat sin EB examen till och med 31 december 2013 kan komplettera med kurser från svensk gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning för behörighet, för att höja meritvärdet eller för att tillgodoräkna meritpoäng. En sådan komplettering påverkar meritvärde och urvalsgruppsplacering. Se UHRFS 2014:1 bilaga 5 för information om vilka kompletteringar som kan räknas med och på vilket sätt de räknas.

För uträkning av meritvärde efter komplettering används en separat formel, se UHRFS 2016:5 bilaga 5 punkt 3.

Senast uppdaterad 12 januari 2017