Gå till huvudinnehåll

Fullständigt gymnasiebetyg

Meritvärdering

Meritvärdering regleras i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1, 2014:1, 2015:1 och 2018:4).

Vid värdering av betyg från utländska gymnasieutbildningar ska ett meritvärde beräknas.  Om den sökande har kompletterat med kurser från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning beräknas ett meritvärde efter komplettering.

Betyg från en utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande ska först överföras till skalan 10,00–20,00, vilket ger ett preliminärt meritvärde. Överföringen ska göras enligt följande formel.

Mprel = 20 – 10 (Nmax-Nd)

                        (Nmax-Nmin)

Mprel = det preliminära meritvärdet.

Nmax = det utländska betygssystemets högsta värde.

Nmin = det utländska betygssystemets lägsta värde för godkänt resultat.

Nd = det utländska betygets medelvärde.

Det finns särskilda omräkningstabeller för länderna Algeriet, Bangladesh, Bolivia, Brasilien, Colombia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Kamerun, Kanada, Kina, Kuba, Lettland, Libanon, Luxemburg, Marocko, Nederländerna, Norge, Peru, Polen, Portugal, Ryska federationen, Saudiarabien, Schweiz, Syrien och Tunisien, se UHRFS 2018:4.

Meritpoängskompensation

Istället för meritpoäng får sökande med utländska gymnasiebetyg lägga till meritpoängskompensation till det preliminära meritvärdet enligt följande tabell. (UHRFS 2015:1)

Meritpoängskompensationen baseras alltid på det omräknade meritvärdet från det utländska gymnasiebetyget.

Behörighetskompletteringar och tilläggskompletteringar påverkar inte meritpoängskompensationen.

Mprel = det preliminära meritvärdet

Mk = meritpoängskompensation

10,00-11,99

0,50

12,00-12,99

0,75

13,00-13,99

1,00

14,00-14,99

1,25

15,00-15,99

1,50

16,00-16,99

1,75

17,00-17,99

2,00

18,00-18,99

2,25

19,00-20,00

2,50

Senast uppdaterad 12 januari 2017