Gå till huvudinnehåll

Kompletteringar

Sökande med utländska betyg kan göra två slags kompletteringar, behörighetskomplettering och tilläggskomplettering. På grund av olikheter i utbildningssystem, ämnesinnehåll, betygsdokumentens utformning samt varierande betygssystem, kan inte utbyteskomplettering tillämpas på utländska gymnasiebetyg.

Behörighetskomplettering

Behörighetskomplettering är en kurs som måste kompletteras för behörighet. Kompletteringen görs vanligtvis vid gymnasial vuxenutbildning. 

Kurser som krävs för grundläggande och särskild behörighet, exempelvis Svenska 3/Svenska kurs B och Engelska 6/Engelska kurs A, räknas alltid med. Svenska 1 och 2/Svenska kurs A och Engelska 5 räknas bara med om de höjer meritvärdet..

Tilläggskomplettering

Tilläggskomplettering är en kurs som lästs på svensk gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning, men som inte behövs för behörighet. Tilläggskomplettering kan endast göras med kurser som finns på listan i UHRFS 2014:1, bilaga 2. En tilläggskomplettering räknas endast om den höjer jämförelsetalet. 

Betyg i kurser från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning som utfärdats tidigare än det utländska betyget ska inte räknas med, utom om de är behörighetsgivande. Betyg i kurser från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning på lägre nivå än betyg i samma ämne i det utländska betyget ska inte räknas med.

Tillämpningsbeslut

Komplettering som görs inom det egna utbildningssystemet kan endast ge behörighet men meritvärderas inte (tillämpningsbeslut Bedömningshandboksgruppen 2012-01-26).

Uträkning av jämförelsetal efter komplettering

Betygsvärdet för en kurs från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning räknas fram genom att siffervärdet (betyget) för kursen multipliceras med kursens omfattning i gymnasiepoäng.

Siffervärdet i kursplaner Gy11/Vux 12:

A = 20

B = 17,5

C = 15

D = 12,5

E = 10

F = 0

För dem som fått betyg enligt äldre kursplaner som infördes i gymnasieskolan hösten 1994 är siffervärdet:

MVG = 20

VG = 15

G = 10

IG = 0

Vid beräkning av jämförelsetalet ska följande formel användas:

Meritvärde efter komplettering = Mprel x 2500 + 1,2B + Mk

                                                                  2500 + A

Mprel = det preliminära meritvärdet som beräknas enligt 10 §.

Mk = meritvärdeskompensation.

B = summan av betygsvärdena för de medräknade betygen enligt 9 §.

A = summan av gymnasiepoäng för de kurser vars betyg har räknats med enligt 9 §.

Om värdet som beräknats enligt det första ledet i formeln i första stycket, dvs (Mprel x 2500 + 1,2B)/(2500 + A), överstiger 20,00 ska detta värde bestämmas till 20,00.

Kompletteringarna räknas med i följande ordning: 

  1. Meritpoängskompensation baseras på det ursprungliga meritvärdet (före kompletteringsbetyg).
  2. Betyg som krävs för grundläggande och/eller särskild behörighet läggs till.
  3. Därefter läggs tilläggskompletteringar till. De kan vara ämne/kurs som den sökande läst in eller gjort särskild prövning i vid svensk gymnasieskola/ gymnasial vuxenutbildning. Dessa ämnen/kurser läggs till endast om de höjer meritvärdet.

Om motsvarandebedömning finns i ett ämne räknas kompletteringar med om de är på samma nivå eller högre. Med motsvarandebedömning avses den nivå som det utländska betyget bedöms motsvara inom det svenska gymnasiesystemet (anges i kursform, t ex Matematik 2).