Gå till huvudinnehåll

International Baccalaureat

Meritvärdering UHRFS 2016:5

Meritvärdering av Diplom från International Baccalaureat regleras i Högskoleförordningen, bilaga 3, och i Universitets- och högskolerådets föreskrifter, UHRFS 2016:5, bilaga 5.

I bilaga 5 föreskrivs om hur meritpoäng för engelska, matematik och moderna språk tilldelas vid ansökan till universitet och högskola.

Det är delvis olika regler beroende på när man tagit sin IB examen. Detta beror på att den som tagit IB examen 2014 ska följa reglerna som gäller för meritpoäng för den som har svensk gymnasieexamen 2014.

Senast uppdaterad 12 januari 2017