Gå till huvudinnehåll

Meritvärdering vid undantag

Meritvärdering

Sökande med oavslutad utländsk gymnasieutbildning och sökande med gymnasieutbildning utan erkänd ackreditering, som medgetts undantag efter att ha kompletterat med minst 800 poäng vid komvux (se Behörig genom undantag).

Medelvärdet från det utländska gymnasiebetyget omräknas i 10-20 skala enligt formeln i UHRFS 2013:1. Det omräknade preliminära medelvärdet överförs till ett schablonvärde.

Mprel = 20 – 10 (Nmax-Nd)

                        (Nmax-Nmin)

Mprel = det preliminära meritvärdet.

Nmax = det utländska betygssystemets högsta värde.

Nmin = det utländska betygssystemets lägsta värde för godkänt resultat.

Nd = det utländska betygets medelvärde.

Det preliminära meritvärdet överförs till schablonvärdena 10, 12,50, 15,00 och 17,50 enligt Tabell för schablonvärde.

Tabell för schablonvärde

Meritvärde

Schablonvärde används from ST12

10,00-12,49 10,00
12,50-14,99 12,50
15,00-17,49 15,00
17,50-20,00 17,50

De kurser som krävs för grundläggande och särskild behörighet medräknas alltid även om de sänker jämförelsetalet. Övriga kompletteringar enligt kompletteringslista (UHRFS 2020:3 bilaga 2) medräknas om de höjer jämförelsetalet.

Meritpoängskompensation tilldelas inte betyg som hanteras med undantag.   

Urval

Urvalsgruppsplacering följer samma regelverk som för avslutad utländsk gymnasieutbildning.