Gå till huvudinnehåll

Moderna språk

Gemensam europeisk referensram för språk

GERS eller CEFR är en 6-gradig språkfärdighetsskala. Den lägsta nivå är A1 och den högsta är C2. Många internationella språkinstitut och testorganisationer använder skalan vid bedömning av språkkunskaper. Observera att vid bedömning av behörighet i moderna språk är det viktigt att förutom nivån i språkskalan även ta hänsyn till vilket institut/organisation som utfärdat testet. Det finns ingen organisation som kvalitetsgranskar testanordnare och därför kan det vara en god idé att söka information om testanordnaren och kursens innehåll innan man godtar intyg. Endast intyg från testanordnare som är listade i Bedömningshandboken ska registreras i vårt gemensamma antagningssystem.

De tester som anges under respektive språk, samt högre nivåer av dessa, ger behörighet motsvarande minst Moderna språk 3. En del tester kan ligga på nivå över Moderna språk 3 men vi tar inte ställning till om testet motsvarar högre nivå eftersom endast språk steg 3 ingår i områdesbehörigheterna.